No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 133

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn ​

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện về Tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Sau khi thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên vào ngày 22/4/2021, tại Điểm trường Tiểu học bản Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn. Để đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công buổi Lễ, Chủ tịch UBND huyện giao:

1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Chủ trì, khâu nối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các cơ quan liên quan, UBND xã Hua Nhàn chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên;

- Tham mưu xây dựng Giấy mời của UBND huyện;

- Tham mưu bài phát biểu cho Lãnh đạo UBND huyện tại buổi Lễ;

- Lập dự toán kinh phí, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định chậm nhất ngày 15/4/2020;

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: Thẩm định chương trình, bài phát biểu của lãnh đạo huyện; Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu phát hành giấy mời đại biểu tham dự Lễ đón bằng công nhận; Chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức tại Lễ đón bằng công nhận.

3. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Hua Nhàn trang trí khánh tiết; chuẩn bị tăng âm, loa đài, nhạc chào cờ;

- Chủ trì, phối hợp với đội văn nghệ của xã chuẩn bị Chương trình văn nghệ chào mừng gồm 05 tiết mục;

- Cắm cờ hồng kỳ từ trục Quốc lộ 37 đến khu vực tổ chức buổi lễ;

- Chuẩn bị giá để bằng công nhận di tích;

- Đăng tải các thông tin tuyên truyền về Lễ công bố công nhận Bằng Di tích lên cổng thông tin điện tử của huyện; cử phóng viên ghi hình, tuyên truyền cho buổi lễ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Thẩm định dự toán kinh phí, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt xong trước 16/4/2021.

5. Giao UBND xã Hua Nhàn

- Chuẩn bị bài phát biểu nhận nhiệm vụ Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đảm bảo công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ;

- Phối hợp với Trường Tiểu học Hua Nhàn chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để đảm bảo cho tổ chức của buổi lễ thành công;

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại buổi lễ;

- Mời đại biểu của xã, bản và chỉ đạo chính quyền các bản, thông tin tuyên truyền, mời Nhân dân bản Đèo Chẹn tới dự buổi lễ;

- Chỉ đạo thực hiện công tác lễ tân, chuẩn bị nước uống cho đại biểu.

6. Giao Trường Tiểu học Hua Nhàn: Chuẩn bị địa điểm, bàn ghế và các điều kiện khác để đảm bảo cho tổ chức của buổi lễ thành công; Chỉ đạo tổng vệ sinh khu vực diễn ra buổi lễ.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện.

signed-signed-signed-cong%20van%20giao%20chuan%20bi%20to%20chuc%20le%20don%20nhan%20bang%20xep%20hang%20di%20tich%20deo%20chen%204.21.pdf

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 1317
  • Trong tuần: 9,110
  • Tất cả: 705,844
Đăng nhập