Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)  
    
     
 
Chương trình Phát thanh Tiếng Phổ thông
Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 07.6.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 05.6.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 02.6.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 31.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 29.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 26.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 24.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 22.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 19.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 17.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 15.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 12.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 10.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 08.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 05.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 03.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 01.5.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 28.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 26.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 24.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 21.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 19.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 17.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 14.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 12.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 10.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 07.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 05.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 03.4.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 31.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 29.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 27.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 24.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 22.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 20.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 17.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 15.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 13.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 10.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 08.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 06.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 03.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 01.3.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 27.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 24.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 22.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 20.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 17.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 15.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 13.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 10.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 08.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 06.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 03.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 01.02.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 30.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 25.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 23.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 7 ngày 21.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 20.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 18.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 16.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 13.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 11.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 09.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 06.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 04.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 02.01.2023 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 30.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 28.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 26.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 23.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 21.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 19.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 16.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 14.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 12.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 09.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 07.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 05.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 02.12.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 30.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 28.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 25.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 23.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 21.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 18.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 16.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 14.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 11.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 09.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 07.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 04.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 02.11.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 31.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 28.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 26.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 24.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 21.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 19.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 17.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 14.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 12.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 10.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 07.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 05.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 03.10.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 30.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 28.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 26.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 23.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 21.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 19.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 16.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 14.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 12.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 09.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 07.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 05.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 02.9.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 31.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 29.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 26.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 24.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 22.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 19.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 17.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 15.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 12.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 10.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 08.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 05.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 03.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 01.8.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 29.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 27.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 25.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 22.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 20.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 18.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 15.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 13.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 11.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 08.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 06.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 04.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 01.7.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 29.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 27.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 24.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 22.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 20.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 17.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 15.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 13.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 10.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 08.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 06.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 03.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 01.6.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 30.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 27.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 25.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 23.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 20.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 18.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 16.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 13.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 11.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 09.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 06.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 04.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 02.5.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 29.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 27.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 25.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 22.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 20.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 18.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 15.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 13.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 11.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 08.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 06.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 04.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 01.4.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 30.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 28.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 25.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 23.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 21.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 18.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 16.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 14.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 11.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 09.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 07.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 04.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 02.3.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 28.02.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 25.02.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 23.02.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 21.02.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 6 ngày 18.02.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 16.02.2022 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 2 ngày 14.02.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 11.02.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 09.02.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 07.02.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông ngày 03.02.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông ngày 02.02.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông ngày 01.02.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông ngày 31.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 26.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 24.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 21.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 19.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 17.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 14.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 12.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 10.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 07.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 05.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 03.01.2022 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 31.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 29.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 27.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 24.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 22.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 20.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 17.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 15.12.2021 Chương trinh phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 13.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 10.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 08.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 06.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 03.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 01.12.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 29.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 26.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 24.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 22.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 19.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 17.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 15.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 12.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 10.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 08.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 05.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 03.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 01.11.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 29.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 27.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 25.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 22.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 20.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 18.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 15.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 13.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 11.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 08.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 04.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 06.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 01.10.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 29.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 27.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 24.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 22.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 20.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 17.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 15.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 13.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 10.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 08.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 06.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 5 ngày 02.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 01.9.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 30.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 27.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 25.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 23.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 20.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 18.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 16.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 13.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 11.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 9.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 06.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 05.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 02.8.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 30.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 28.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 26.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 23.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 21.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 16.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 19.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 14.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 12.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 09.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 07.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 5.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 02.7.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 30.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 28.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 25.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 23.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 21.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 18.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 16.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 11.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 14.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 9.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 07.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 04.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 02.6.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 31.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 28.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 26.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 24.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 21.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 19.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 17.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 14.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 12.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 10.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 07.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 05.5.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 28.4.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 26.4.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 23.4.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 21.4.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 19.4.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 16.4.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 14.4.2021s Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 12.4.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 09.4.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 07.4.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 05.4.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 02.4.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 31.03.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 29.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 26.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 24.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 24.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 22.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 19.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 17.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 15.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 12.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 10.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 08.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 05.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 03.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 01.3.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 26.02.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 24.02.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông kèm thông điệp phòng chống Covid-19thứ 2 ngày 22.02.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 19.02.2021 Chương trình phát thanh thứ 4 ngày 17.02.2021 Chương trình phát thanh thứ 2 ngày 15.02.2021 Chương trình phát thanh chủ nhật ngày 14.02.2021 Chương trình phát thanh thứ 7 ngày 13.02.2021 Chương trình ca nhạc chào xuân Tân Sửu thứ 6 ngày 12.02.2021 Chương trình phát thanh đặc biệt thứ 5 ngày 11.02.2021 (Đêm Giao thừa) Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 5 ngày 11.02.2021 (Chiều 30 Tết) Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 10.02.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 08.02.2021 Chương trình phát thanh thứ 6 ngày 05.02.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 03.02.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 01.02.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 29.01.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 27.01.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 25.01.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 22.01.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 20.01.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 18.01.2021 Chương trình phát thanh thứ 6 ngày 15.01.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 13.01.2021 Chương trình phát thanh thứ 6 ngày 08.01.2021 Chương trình phát thanh thứ 2 ngày 11.01.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 06.01.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 04.01.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 01.01.2021 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 30.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 28.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 25.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 23.12.2020 Chương trình phát thanh thứ 2 ngày 21.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 18.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 16.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phố thông thứ 2 ngày 14.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 11.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 09.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phố thông thứ 2 ngày 07.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 04.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 30.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 02.12.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 27.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 25.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 23.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 20.11.2020 Chương trình phát chuyên đề thứ 4 ngày 18.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 16.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 13.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 11.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 09.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 06.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 04.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 02.11.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 30.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng mông thứ 4 ngày 28.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 26.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 23.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 21.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 19.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 16.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 14.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 12.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 09.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 07.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 05.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 02.10.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 30.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 28.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 25.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 23.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 21.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 18.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 16.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 14.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 11.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 09.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 07.9.2020 Chương trình phát thanh đặc biệt chào mừng Khai giảng năm học mới thứ 7 ngày 05.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 04.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 02.9.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 31.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 28.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 26.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 24.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 21.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 19.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 17.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 14.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 12.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 10.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phố thông thứ 6 ngày 7.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 05.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 3.8.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 31.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 29.7.2020 Chương trình phát thanh thứ 2 ngày 27.7.2020 Chương trình phát thanh thứ 6 ngày 24.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 22.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 20.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 17.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 15.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 10.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 13.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 08.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 06.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 03.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 01.7.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 29.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 26.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 24.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 22.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 19.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 17.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 15.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 12.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 10.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 08.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 5.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 03.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 01.6.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 29.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 27.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 25.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 22.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng tiếng phổ thông thứ 4 ngày 20.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 18.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 15.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 13.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 11.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 8.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 6.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 04.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 01.5.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 29.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 27.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 24.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 22.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 20.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 17.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 15.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 13.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 10.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 08.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 06.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 03.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 01.4.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 30.3.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 27.3.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 25.3.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 23.03.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 18.3.2020 Chương trình phát thanh thứ 2 ngày 16.3.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 13.3.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 11.3.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 09.3.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 6.3.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 04.3.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 02.3.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 28.02.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 26.02.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 25.02.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 21.02.2020 Chương trình phát thanh Tiếng phổ thông thứ 4 ngày 19.02.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 17.02.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 14.02.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 12.02.2020 Chương trình Phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 10.02.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 07.02.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 05.02.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 03.02.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 31.01.2020 Chương trình phát thanh đặc biệt đêm 30 Tết Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 27.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 3 ngày 28.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông ngày 26.01.2020 Chương trình ca nhạc chào xuân Canh Tý ngày 25.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 24.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 5 ngày 23.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 22.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 20.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 17.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 15.01.2020 No title... Chương trình phát thanh tiếng phổ thông Thứ 2 ngày 13.01.2020 Chương trình Phát thanh tiếng Phổ thông thứ 6 ngày 10.01.2020 Chương trình Phát thanh tiếng phổ thông Thứ 4 ngày 08.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông Thứ 2 ngày 06.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 03.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 01.01.2020 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông Thứ 2 ngày 30.12.2019 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 25.12.2019 Chương trình phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 23.12.2019 Chương trình Phát thanh tiếng phổ thông thứ 6 ngày 20.12.2019 Chương trình Phát thanh tiếng phổ thông thứ 2 ngày 16.12.2019 Chương trình Phát thanh Tiếng phổ thông Thứ 6 ngày 13.12.2019 Chương trình Phát thanh tiếng phổ thông Thứ 4 ngày 11.12.2019 Chương trình Phát thanh Tiếng Phổ thông Thứ 2 ngày 9.12.2019 Chương trình Phát thanh tiếng Phổ thông Thứ 6 ngày 6.12.2019 Chương trình Phát thanh tiếng Phổ thông thứ 4 ngày 04.12.2019 Chương trình Phát thanh Tiếng Phổ thông thứ 2 ngày 2.12.2019 Chương trình Phát thanh tiếng Phổ thông thứ 6 ngày 29.11.2019 Chương trình Phát thanh tiếng Phổ thông thứ 4 ngày 27.11.2019 Chương trình Phát thanh tiếng Phổ thông thứ 2 ngày 25.11.2019 Chương trình Phát thanh tiếng Phổ thông thứ 6 ngày 22.11.2019 Chương trình Phát thanh tiếng phổ thông thứ 4 ngày 20.11.2019 Chương trình Phát thanh thứ 2 ngày 18.11.2019 Chương trình Phát thanh thứ 6 ngày 15.11.2019 Chương trình Phát thanh thứ 4 ngày 13.11.2019 CTTT phát sóng thứ 2 ngày 11.11.2019 CTTT chuyên đề phát sóng thứ 3 ngày 12.11.2019. CTTT phát sóng chiều thứ 6 ngày 08/11/2019 CT TT thu 6 ngay 8 thang 11 Chuyên đề thứ 3 ngày 05 tháng 11 năm 2019 Chương trình Phát thanh Tiếng Phổ thông Chương trình Phát thanh Tiếng Phổ thông 2 Chương trình Phát thanh Tiếng Phổ thông 3 Chương trình Phát thanh Tiếng Phổ thông 4 Chương trình Phát thanh Tiếng Phổ thông 5
Chương trình phát thanh chuyên đề
Chương trình phát thanh chuyên đề thứ 3 ngày 06.6.2023 Chương trình phát thanh chuyên đề thứ 3 ngày 30.5.2023 Chương trình phát thanh chuyên đề thứ 3 ngày 23.5.2023 Chương trình phát thanh chuyên đề thứ 3 ngày 16.5.2023 Chương trình phát thanh chuyên đề thứ 3 ngày 09.5.2023 Chương trình phát thanh chuyên đề thứ 3 ngày 02.5.2023 Chương trình phát thanh chuyên đề thứ 3 ngày 25.4.2023 Chương trình phát thanh chuyên đề thứ 3 ngày 18.4.2023 Chương trình phát thanh chuyên đề thứ 3 ngày 11.4.2023 Chương trình phát thanh chuyên đề thứ 3 ngày 04.4.2023