Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/2023/QĐ-UBND 27/07/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên Tải về
03/2023/QĐ-UBND 05/06/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Yên Tải về
02/2023/QĐ-UBND 13/04/2023 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Yên Tải về
01/2023/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Yên Tải về
03/2022/QĐ-UBND 26/09/2022 Quyết định quy định vị trí, chắc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Tải về
02/2022/QĐ-UBND 25/03/2022 Quyết định quy định chắc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Tải về
01/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Bắc Yên Tải về
04/2021/QĐ-UBND 25/11/2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Bắc Yên Tải về
03/2021/QĐ-UBND 22/10/2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên Tải về
02/2021/QĐ-UBND 24/09/2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên Tải về
1234
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập