No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 29

UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra công tác Nội vụ, công vụ ​

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện Bắc Yên về việc kiểm tra công tác Nội vụ, công tác công vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2021; Để phục vụ tốt cho nhiệm vụ kiểm tra, đoàn kiểm tra đề nghị UBND các xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp chuẩn bị một số nội dung sau:Các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn: Chuẩn bị các điều kiện để làm việc với Tổ kiểm tra; bố trí thành phần làm việc với Tổ kiểm tra; Chuẩn bị báo cáo kiểm tra, các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra; Các nội dung khác theo yêu cầu của Tổ kiểm tra.

Theo kế hoạch, các cơ quan đơn vị sau sẽ bắt đầu làm việc với đoàn kiểm tra từ ngày 9/9, dự kiến kết thúc vào ngày 27/9/2021 gồm: Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; Phòng Lao động - TB&XH; UBND xã Hang Chú; Các trường trực thuộc huyện, đóng trên địa bàn xã Hang Chú; UBND xã Tà Xùa; Các trường trực thuộc huyện, đóng trên địa bàn xã Tà Xùa; UBND xã Phiêng Ban; Các trường trực thuộc huyện, đóng trên địa bàn xã Phiêng Ban; UBND xã Pắc Ngà; Các trường trực thuộc huyện, đóng trên địa bàn xã Pắc Ngà; UBND xã Hua Nhàn; Các trường trực thuộc huyện, đóng trên địa bàn xã Hua Nhàn; UBND xã Chim Vàn; Các trường trực thuộc huyện, đóng trên địa bàn xã Chim Vàn. Đến nay, đoàn kiểm tra đã hoàn thành việc kiểm tra tại 5 xã, 2 cơ quan.

 


 

 

Tác giả: Phạm Duyên
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 621
  • Trong tuần: 6,545
  • Tất cả: 735,910
Đăng nhập