No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 27

Bắc Yên phấn đấu xây dựng chính quyền điện tử

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã triển khai vận hành các hệ thống thông tin Mạng truyền số liệu chuyên dùng, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kĩ thuật tại các xã, gồm: Nâng cấp, bổ sung máy tính, máy in, máy quét và các máy tính chuyên dùng theo các đặc thù cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị.Tiếp tục triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức: 100% các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã được cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong giao dịch điện tử. Có 32 cơ quan, đơn vị, 72 cá nhân được cấp chứng thư số.

  Tiếp tục triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành có hiệu quả trong toàn bộ các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; Có 58 đơn vị trực thuộc sử dụng hòm thư công vụ.

Thường xuyên rà soát, bổ sung các chức năng, nâng cấp hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Trong quý III/2021, có 18 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3; 01 TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI; 88 hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI.

 


 

Tác giả: Thái Dương
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 693
  • Trong tuần: 6,617
  • Tất cả: 735,982
Đăng nhập