No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 30

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

 

Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định này 10 quy trình, trong đó: 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, 08 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và bão bỏ 08 quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch cấp tỉnh có số thứ tự 68, 69, 70, 75, 82, 83, 84, 85 tại Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chi tiết xem tại File văn bản đính kèm:

 2231.pdf

Tác giả: Phạm Phượng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 6,471
  • Tất cả: 738,325
Đăng nhập