No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 50

Đoàn công tác Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động Ban đại diện HĐQT – NHCSXH huyện Bắc Yên

Ngày 15/10, Đoàn công tác Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La do ông Đặng Hồng Thắng, phó giám đốc làm trưởng đoàn có cuộc làm việc giám sát tình hình hoạt động Ban đại diện HĐQT-NHCSX và công tác phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ Ngân hàng tại huyện Bắc Yên. Làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Văn Xiêm, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trịnh Thị Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện.


Toàn cảnh buổi làm việc


Theo báo cáo, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bắc Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Chính phủ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT NHCSXH các cấp; chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các tổ chức Hội cấp huyện nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021. Tính đến 31/9/2021, tổng nguồn vốn được giao lũy kế các năm là 349 tỷ 580 triệu đồng, tăng 25 tỷ 527 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn Trung ương là 339 tỷ 028 triệu đồng, tăng 20 tỷ 785 triệu đồng so với năm 2020; Nguồn vốn địa phương là 10 tỷ 552 triệu đồng, tăng 4 tỷ 742 triệu đồng so với năm 2020; nguồn vốn ngân sách huyện thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW là 2 tỷ 810 triệu đồng, tăng 1 tỷ 124 triệu đồng so với năm 2020; Tổng doanh số cho vay là 73 tỷ 927 triệu đồng; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng là 348 tỷ 929 triệu đồng đạt gần 100% kế hoạch giao. Tổng nguồn vốn chính sách xã hội đã giúp cho 357 lượt hộ nghèo, 376 lượt hộ cận nghèo, 104 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn xây dựng được 632 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Tạo việc làm cho 1.457 lao động phát triển kinh tế gia đình để góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…

Phát biểu tại buổi làm việc ông Đặng Hồng Thắng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu tín dụng chính sách xã hội năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bắc Yên. Đồng thời, đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bắc Yên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, biểu dương, khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn toàn huyện; đặc biệt quan tâm đến các xã có nợ quá hạn, dư nợ thấp, đảm bảo an toàn vốn, phát huy hiệu quả góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội theo kết luận số 06KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội...


Tác giả: Hàng A Chớ
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 227
  • Trong tuần: 13,654
  • Tất cả: 783,043
Đăng nhập