No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 49

Đoàn công tác số 548 của BTV huyện ủy làm việc tại xã Phiêng Côn

Ngày 25/10/2021, Đoàn công tác số 548 của BTV huyện ủy do đồng chí Lê Văn Kỳ, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng đã làm việc tại xã Phiêng Côn về công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác xây dựng nông thôn mới.


Toàn cảnh buổi làm việc


Ngay từ đầu năm UBND xã đã chỉ đạo rà soát, xác định các chỉ tiêu, tiêu chí, giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2021. Tính đến tháng 9/2021, Xã Phiêng Côn đã đạt được 12/19 tiêu chí, 38/49 chỉ tiêu. Còn 7 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm.

Xã Phiêng Côn đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trong 2 tháng cuối năm để thực hiện chương trình xây dựng NTM: Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM trong toàn xã theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư, phát huy tốt vai trò của người dân “dân cần, dân biết, dân bàn, dân góp, dân làm, dân kiểm tra, dân quản lý và hưởng thụ”; ưu tiên đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn theo hướng đa ngành, phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Huy động vốn trực tiếp từ cộng đồng dân cư; thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết 30a của Chính phủ, các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn xã và các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp hỗ trợ hộ nghèo thiếu đất sản xuất, chính sách an sinh xã hội; quan tâm giúp đỡ các hộ bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo…

 

Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại xã

 

Sau buổi làm việc với xã Phiêng Côn, Đoàn cũng đánh giá, phân tích, bàn các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành. Đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc xây dựng các mô hình giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập; đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, sớm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024…

 

Tác giả: Hàng A Chớ
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 13,597
  • Tất cả: 782,986
Đăng nhập