No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 24

UBND tỉnh hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đi/đến tỉnh Sơn La

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính Phủ. Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3475/UBND-KGVX về việc hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đi/đến tỉnh Sơn La.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tạm thời về thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau: Hoạt động kiểm soát người đi/đến tỉnh Sơn La: Duy trì hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên ngành phòng chống COVID-19 của tỉnh tại huyện Vân Hồ và huyện Phù Yên. Điều kiện khi qua các Trạm kiểm soát dịch liên ngành phòng chống dịch COVID-19:

Đối với người đến/trở về từ vùng có mức độ nguy cơ thấp Cấp độ 1 (Vùng xanh), nguy cơ trung bình Cấp độ 2 (Vùng vàng) và nguy cơ cao Cấp độ 3 (Vùng cam): Thực hiện khai báo y tế, quét mã QR theo quy định;

Đối với người đến/trở về từ vùng có mức độ nguy cơ rất cao Cấp độ 4 (Vùng đỏ): Thực hiện khai báo y tế và phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong thời hạn 72 giờ.

Trong trường hợp khi người qua chốt có các dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng nghi ngờ, phải được thực hiện xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm soát dịch, kể cả khi đã có giấy xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đến/về từ các vùng nguy cơ: Tất cả các trường hợp vào tỉnh phải thực hiện khai báo y tế, quét mã QR tại các trạm kiểm soát dịch liên ngành trước khi vào tỉnh và khi trở về địa phương nơi đến/đi lưu trú.

Đối với người đến và về từ vùng Cấp độ 4 (vùng đỏ):         

Những người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú (nhà văn hóa xã, cụm bản, tiểu khu, lán trại…) trong vòng 07 ngày kể từ ngày trở về địa phương. Thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR, Tuân thủ thông điệp 5K trong suốt quá trình tự theo dõi sức khỏe;

Những người tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19: Áp dụng cách ly tại nhà, nơi cư trú 07 ngày; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo tại nơi cư trú (nhà văn hóa xã, cụm bản, tiểu khu, lán trại…). Thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR, Tuân thủ thông điệp 5K trong suốt quá trình tự theo dõi sức khỏe;

Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Phải thực hiện cách ly y tế tập trung tại khu cách ly của tỉnh, huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn 14 ngày kể từ ngày về địa phương lấy mẫu xét nghiệm PCR 03 lần theo quy định, sau khi hết thời gian cách ly tập trung tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, tại nhà trong 14 ngày tiếp theo. (Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4, test nhanh kháng nguyên hoặc PCR miễn phí đối với tất cả các trường hợp đến/trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai cho đến khi có thông báo mới).

Đối với người đến, về từ vùng Cấp độ 3 (Vùng cam):

Người đã tiên đủ 02 liều vắc xin: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 07 ngày kể từ ngày đến/trở về; thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ. Luôn tuân thủ Thông điệp 5K và hạn chế tối đa tiếp xúc;

Người chưa tiêm hoặc tiêm 01 liều vắc xin: Áp dụng cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 07 ngày; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 02 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR. Tuân thủ thông điệp 5K trong suốt quá trình cách ly, tự theo dõi sức khỏe.

Đối với người đến, về từ vùng Cấp độ 1 (Vùng xanh), Cấp độ 2 (Vùng vàng): Tự theo dõi sức khỏe, luôn thực hiện Thông điệp 5K. Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

Đối với người mới hoàn thành cách ly y tế tập trung tại các địa phương khác trở về địa bàn tỉnh: Tiếp tục cách lý tại nhà, nơi cư trú 14 ngày; thực hiện xét nghiệm Test nhanh hoặc RT-PCR 01 lần vào ngày thứ 14.

Đối với phương tiện giao thông: Thực hiện các quy định của Bộ Giao thông vận tải, tổng cục đường bộ Việt Nam và hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

Thời gian áp dụng các biệp pháp phòng, chống dịch thực hiện từ 00 giờ 00' ngày 15/10/2021.


 

Tác giả: Thái Dương
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 13,617
  • Tất cả: 783,006
Đăng nhập