CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11249/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 12/07/2021
Ngày kết thúc: 18/07/2021
Lượt xem:0
2116/LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 24/06/2021
Ngày kết thúc: 30/06/2021
Lượt xem:8
388/PNN
Ngày bắt đầu: 24/06/2021
Ngày kết thúc: 28/06/2021
Lượt xem:6
4228/PNV
Ngày bắt đầu: 24/06/2021
Ngày kết thúc: 06/07/2021
Lượt xem:6
5217/PNV
Ngày bắt đầu: 11/06/2021
Ngày kết thúc: 15/06/2021
Lượt xem:8
612/VP-BCH
Ngày bắt đầu: 09/06/2021
Ngày kết thúc: 17/06/2021
Lượt xem:6
7965/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 04/06/2021
Ngày kết thúc: 09/06/2021
Lượt xem:8
8319/PGD&ĐT
Ngày bắt đầu: 03/06/2021
Ngày kết thúc: 10/06/2021
Lượt xem:6
9950/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 03/06/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:6
10838/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 18/05/2021
Ngày kết thúc: 21/05/2021
Lượt xem:8
1129/VP
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 09/04/2021
Lượt xem:14
1281/PNV
Ngày bắt đầu: 12/03/2021
Ngày kết thúc: 20/03/2021
Lượt xem:12
1315/PNV
Ngày bắt đầu: 13/01/2021
Ngày kết thúc: 28/01/2021
Lượt xem:44
14397/VHTT
Ngày bắt đầu: 30/12/2020
Ngày kết thúc: 05/01/2021
Lượt xem:34
15325/VHTT
Ngày bắt đầu: 12/11/2020
Ngày kết thúc: 25/11/2020
Lượt xem:46
16505/PNV
Ngày bắt đầu: 13/11/2020
Ngày kết thúc: 20/11/2020
Lượt xem:56
17759/TCKH
Ngày bắt đầu: 21/09/2020
Ngày kết thúc: 25/09/2020
Lượt xem:46
1847-CV/HU
Ngày bắt đầu: 15/08/2020
Ngày kết thúc: 24/08/2020
Lượt xem:54
19108/KTHT
Ngày bắt đầu: 17/08/2020
Ngày kết thúc: 24/08/2020
Lượt xem:56
201161/UBND
Ngày bắt đầu: 07/07/2020
Ngày kết thúc: 14/07/2020
Lượt xem:71
21793/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 07/05/2020
Ngày kết thúc: 13/05/2020
Lượt xem:72
22763/UBND-NV
Ngày bắt đầu: 29/04/2020
Ngày kết thúc: 10/05/2020
Lượt xem:66
232322-CV/HU
Ngày bắt đầu: 29/04/2020
Ngày kết thúc: 30/05/2020
Lượt xem:86
2499/VHTT
Ngày bắt đầu: 25/03/2020
Ngày kết thúc: 27/03/2020
Lượt xem:74
25Số 72/PTP
Ngày bắt đầu: 26/03/2020
Ngày kết thúc: 31/03/2020
Lượt xem:80
26405/UBND
Ngày bắt đầu: 11/03/2020
Ngày kết thúc: 20/03/2020
Lượt xem:78
272164/UBND
Ngày bắt đầu: 15/11/2019
Ngày kết thúc: 21/11/2019
Lượt xem:96
281481/UBND
Ngày bắt đầu: 13/08/2019
Ngày kết thúc: 16/08/2019
Lượt xem:142
29973/CAT-PV01
Ngày bắt đầu: 29/07/2019
Ngày kết thúc: 06/08/2019
Lượt xem:140
30351/BC-UBND
Ngày bắt đầu: 07/06/2019
Ngày kết thúc: 30/06/2019
Lượt xem:170
31944/SNV-CCVC
Ngày bắt đầu: 11/06/2019
Ngày kết thúc: 25/06/2019
Lượt xem:226
32882/UBND
Ngày bắt đầu: 22/05/2019
Ngày kết thúc: 28/05/2019
Lượt xem:192
33648/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 05/05/2019
Ngày kết thúc: 10/05/2019
Lượt xem:222
34Số: 711/UBND
Ngày bắt đầu: 26/04/2019
Ngày kết thúc: 26/05/2019
Lượt xem:193
35390/UBND
Ngày bắt đầu: 08/03/2019
Ngày kết thúc: 11/03/2019
Lượt xem:179
36371/UBND
Ngày bắt đầu: 06/03/2019
Ngày kết thúc: 12/03/2019
Lượt xem:185
37391/UBND
Ngày bắt đầu: 13/03/2019
Ngày kết thúc: 13/04/2019
Lượt xem:210
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 460
  • Trong tuần: 5,378
  • Tất cả: 654,285
Đăng nhập