No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 183

Đảng ủy xã Phiêng Côn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ngày 26/4/2021, Đảng ủy xã Phiêng Côn đã tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Qua 5 năm triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) Đảng bộ xã Phiêng Côn đã chủ động phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện; Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc chủ động triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn; Hàng năm, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề bằng nhiều hình thức, như: Hội nghị đảng viên, Hội nghị chủ chốt, đồng thời Đảng ủy chỉ đạo các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp là Báo cáo viên chịu trách nhiệm triển khai đến các chi bộ và đảng viên các chi bộ được phân công phụ trách. Nhiều chi bộ đã lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại kéo dài để xây dựng kế hoạch khắc phục, làm khâu đột phá trong việc học tập và làm theo Bác. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ để tiến hành tự kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và lấy việc tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  là thước đo cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy xã đã đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn Nghị quyết số 24-NQ/ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ xã về cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả trên đất dốc, phát triển nông - lâm nghiệp bền vững theo Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 28.4.2016 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện, gắn với Chỉ thị 05 về cấm thả dông gia súc. Kết quả triển khai cho thấy: Người dân đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích, yêu cầu, hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, để tiến hành quy hoạch chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có trọng điểm và lộ trình phù hợp với thổ nhưỡng diện tích đất hiện có (bước đầu chọn cơ sở bản Nhèm làm thí điểm). Đến nay đã có nhiều mô hình, chuyển đổi từ cây nông nghiệp năng suất thấp, sang cây trồng mối nhọn kinh tế cao, điển hình như mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Lò Văn Hộn, Đinh Văn Tiến bản En, ông Lò Văn Neo, Bùi Văn Chinh, Lò Văn Mai bản Nhèm, ông Mùa A Dơ bản Suối Trắng, Châu Văn Huấy bản Kỳ Sơn.

Từ năm 2016 đến nay có 01 tập thể, 02 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích, việc làm cụ thể trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2021, xã đang đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy tặng giấy khen cho 01 tập thể và đề nghị UBND huyện tặng giấy khen cho 01 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Phiêng Côn xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và các văn bản của cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Triển khai chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch một cách cụ thể và đồng bộ.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo. Chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, đánh giá chất lượng việc triển khai thực hiện của các cấp ủy trực thuộc. Đề cao việc tự đánh giá, rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; kịp thời nhắc nhở các tập thể cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu.

 

Các tập thể, các nhân có thành tích được Đảng ủy xã tặng Giấy khen

 

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Phiêng Công tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tác giả: Phạm Phượng
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 559
  • Trong tuần: 5,390
  • Tất cả: 629,774
Đăng nhập