No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 129

Đảng ủy xã Háng Đồng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 23/4, Đảng ủy xã Háng Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban bí thư trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm qua Đảng ủy xã Háng Đồng đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nhằm tạo sự chuyển biến tích cực. Hằng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tới từng chi bộ và đảng viên. Thông qua việc học tập và làm theo lời Bác trên địa bàn xã, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giúp xóa đói giảm nghèo như: Mô hình trồng cây thảo quả của ông Thào A Phềnh bản Chống Tra đã được tỉnh tặng Bằng khen năm 2020. Mô hình chăn nuôi gắn với trồng cây ăn quả trên đất dốc của hộ gia đình bà Thào Thị Dụ được UBND huyện tặng giấy khen năm 2020 và một số đảng viên khác… Qua đó đã góp phần tạo sự đổi mới trong tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế, giải quyết bức xúc xã hội, quan tâm đến đời sống sản xuất của nhân dân.

 

Các tập thể, cá nhân được xã tặng Giấy khen

 

 

Nhân dịp này, Đảng ủy xã đã khen thưởng cho 02 tập thể 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 


 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 160
  • Trong tuần: 4,886
  • Tất cả: 629,957
Đăng nhập