Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 98/2015/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 về mục tiêu nhiệm vụ và nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020
Số ký hiệu văn bản 01/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2018
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 98/2015/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 về mục tiêu nhiệm vụ và nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lừ Văn Lày
Tài liệu đính kèm Tải về