Quyết định bãi bỏ một phần nội dung văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành
Số ký hiệu văn bản 01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2017
Ngày hiệu lực 05/04/2017
Trích yếu nội dung Quyết định bãi bỏ một phần nội dung văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về