Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1400/UBND-VP 27/07/2021 V/v thực hiện chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 13
Tải về 1
132/KH-UBND 04/06/2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình giải quyết việc làm năm 2021
Lượt xem: 18
Tải về 0
162/PNV 04/05/2021 Đăng ký nghỉ 108 năm 2022
Lượt xem: 29
Tải về 3
83/KH-UBND 22/03/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của TTg ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
Lượt xem: 32
Tải về 6
81/KH-UBND 19/03/2021 Kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 39
Tải về 4
320/UBND-NV 04/03/2021 V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2021
Lượt xem: 24
Tải về 4
219/KH-UBND 17/11/2020 Kế hoạch sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 54
Tải về 6
1604/KH-UBND 04/09/2020 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
Lượt xem: 28
Tải về 1
1591/UBND 03/09/2020 V/v tăng cường công tác thu nộp, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
Lượt xem: 37
Tải về 0
136/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La
Lượt xem: 37
Tải về 2
123456
Cơ quan ban hành