Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
132/KH-UBND 04/06/2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình giải quyết việc làm năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 0
162/PNV 04/05/2021 Đăng ký nghỉ 108 năm 2022
Lượt xem: 22
Tải về 3
83/KH-UBND 22/03/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của TTg ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
Lượt xem: 26
Tải về 5
81/KH-UBND 19/03/2021 Kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 24
Tải về 2
320/UBND-NV 04/03/2021 V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2021
Lượt xem: 21
Tải về 3
219/KH-UBND 17/11/2020 Kế hoạch sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 45
Tải về 5
1604/KH-UBND 04/09/2020 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
Lượt xem: 24
Tải về 1
1591/UBND 03/09/2020 V/v tăng cường công tác thu nộp, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
Lượt xem: 33
Tải về 0
136/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La
Lượt xem: 32
Tải về 2
1216/KH-UBND 14/07/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
Lượt xem: 36
Tải về 1
123456
Cơ quan ban hành