Tổng số: 133
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1797/UBND-TCKH 07/09/2021 V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 13
Tải về 1
29/NQ-HĐND 06/09/2021 Nghị quyết về điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, năm 2020 và năm 2021; phân bổ chi tiết một số nguồn vốn ngân sách địa phương còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 9
Tải về 2
1764/UBND-TCKH 01/09/2021 V/v hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (lần 2)
Lượt xem: 10
Tải về 0
1747/UBND-TCKH 31/08/2021 V/v thực hiện một số nội dung về lập quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo NQ số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 8
Tải về 0
1708/UBND-TCKH - 27/08/2021 V/v kinh phí hoạt động tại các chốt, trạm kiểm soát phương tiện giao thông phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện lập dự toán kinh phí phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 9
Tải về 0
1683/UBND-TCKH 26/08/2021 V/v báo cáo kê khai tài sản công (Nhắc việc lần 1)
Lượt xem: 13
Tải về 0
1667/UBND-TCKH 25/08/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 8
Tải về 0
1136/QĐ-UBND 20/08/2021 Quyết định phê duyệt danh mục đồ án để huy động tài trợ kinh phí quy hoạch trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 11
Tải về 0
666/TCKH 20/08/2021 V/v hướng dẫn bổ sung xây dựng Dự toán ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 2
1504/UBND-TCKH 10/08/2021 Tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 30
Tải về 3
12345678910...
Cơ quan ban hành