Tổng số: 110
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
996/UBND-TCKH 08/06/2021 UBND huyện chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán các nguồn vốn được giao năm 2021
Lượt xem: 1
Tải về 0
09/CT-UBND 03/06/2021 Chỉ thị Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024
Lượt xem: 1
Tải về 0
882/UBND-TCKH 21/05/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn NSNN được giao năm 2021
Lượt xem: 3
Tải về 0
854/UBND-TCKH 19/05/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 1
851/UBND-TCKH 18/05/2021 V/v kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 9
Tải về 0
17/KH-UBND 07/05/2021 Kế hoạch Giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 5
Tải về 0
363/QĐ-UBND 08/04/2021 Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ Phòng nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 26
Tải về 0
364/QĐ-UBND 08/04/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Cấp rọ thép, chi phí vận chuyển rọ thép thực hiện duy tu, sửa chữa công trình Kè chắn lũ khu Luông, bản Pắc Ngà
Lượt xem: 9
Tải về 0
89/KH-UBND 31/03/2021 Kế hoạch Thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2021
Lượt xem: 28
Tải về 4
429/UBND 19/03/2021 V/v rà soát lại dự toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 11
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành