Tổng số: 91
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1891/UBND-VP 16/09/2021 V/v bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 11
Tải về 1
1106/QĐ-UBND 17/08/2021 Quyết định kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện
Lượt xem: 7
Tải về 0
165/KH-UBND 06/08/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 17
Tải về 1
166/KH-UBND 06/08/2021 Kế hoạch triển khai Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021- 2025” trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 16
Tải về 0
1459/UBND-CA 04/08/2021 V/v thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Lượt xem: 19
Tải về 1
163/KH-UBND 29/07/2021 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2021
Lượt xem: 14
Tải về 2
1428/UBND-CA 29/07/2021 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Lượt xem: 16
Tải về 0
902/QĐ-UBND 16/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 17
Tải về 1
156/KH-UBND 15/07/2021 Kế hoạch hiệp đồng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 15
Tải về 1
1116/UBND-KTHT 23/06/2021 V/v thực hiện đảm bảo sử dụng điện an toàn trong nhân dân
Lượt xem: 25
Tải về 0
12345678910
Cơ quan ban hành