Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/CT-UBND 06/09/2021 Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 8
Tải về 2
1782/UBND-KTHT 06/09/2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid trên công trường xây dựng trên địa bàn huyện
Lượt xem: 12
Tải về 0
174/KH-UBND 31/08/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 trả mũi 2, lần 2 đợt 3 năm 2021
Lượt xem: 8
Tải về 1
1735/UBND-LĐTBXH 31/08/2021 V/v thông tin công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đến người công dân đang lao động, học tập, sinh sống ở ngoại tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v thông tin công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đến người công dân đang lao động,học tập, sinh sống ở ngoại tỉnh (CV gửi công dân)
Lượt xem: 8
Tải về 0
1713/UBND-VP 27/08/2021 Thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 13
Tải về 3
05/PA-BCĐ 26/08/2021 Phương án cách ly y tế tập trung; điều trị F0 phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Lượt xem: 15
Tải về 3
1140/QĐ-UBND 23/08/2021 Quyết định thành lập khu cách ly tập trung và trung tập tổ công tác phục vụ trong khu cách ly tập trung huyện
Lượt xem: 21
Tải về 4
143/QĐ-UBND 23/08/2021 Quyết định ban hành nội quy quy chế, phân công nhiệm vụ, biên bản cam kết, biên bản bàn giao tại cơ sở cách ly tập trung
Lượt xem: 13
Tải về 2
12/CT-UBND 22/08/2021 Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịchCovid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 23
Tải về 1
95/TB-UBND 22/08/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp ngày 22/8/2021
Lượt xem: 7
Tải về 1
123456789
Cơ quan ban hành