Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
86/KL-TTr 15/06/2021 Kết luận Thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách đối với Ủy ban nhân dân xã Hua Nhàn giai đoạn 2018-2020
Lượt xem: 19
Tải về 0
73/KL-TTr 22/05/2020 Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các chương trình, dự án do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện làm chủ đầu tư năm 2018-2019
Lượt xem: 54
Tải về 4
54/KL-TTr 10/04/2020 Kết luận về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách; thực hiện chế độ ăn bán trú và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh đối với trường học đóng trên địa bàn các xã: Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú, Pắc Ngà
Lượt xem: 78
Tải về 3
137/KL-TTr 17/09/2019 Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, điều hành ngân sách đối với UBND xã Phiêng Côn từ 01/01/2016 đến 31/12/2018
Lượt xem: 162
Tải về 4
111/KL-TTr 24/07/2019 Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, điều hành ngân sách đối với UBND xã Chiềng Sại từ 01/01/2016 đến 31/12/2018
Lượt xem: 151
Tải về 4
Cơ quan ban hành