Cơ quan ban hành
Kế hoạch triển khai các biện pháp ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dại trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2021
Số ký hiệu văn bản 205/KH-UBND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai các biện pháp ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dại trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trịnh Thị Phượng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới