Cơ quan ban hành
V/v thực hiện một số nội dung về lập quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo NQ số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1747/UBND-TCKH
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện một số nội dung về lập quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo NQ số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới