Cơ quan ban hành
V/v hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 1764/UBND-TCKH
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung V/v hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (lần 2)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới