Cơ quan ban hành
Quyết định kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện
Số ký hiệu văn bản 1106/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2021
Ngày hiệu lực 17/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới