Cơ quan ban hành
Nghị quyết ban hành đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới