Cơ quan ban hành
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Số ký hiệu văn bản 153/KH-UBND
Ngày ban hành 05/07/2021
Ngày hiệu lực 05/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới