Cơ quan ban hành
Kế hoạch tập huấn Luật an ninh mạng, Luật bảo vệ bí mật nhà nước
Số ký hiệu văn bản 143/KH-UBND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tập huấn Luật an ninh mạng, Luật bảo vệ bí mật nhà nước
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới