Cơ quan ban hành
Một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
Số ký hiệu văn bản 1143/UBND-VP
Ngày ban hành 25/06/2021
Ngày hiệu lực 25/06/2021
Trích yếu nội dung Một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới