Cơ quan ban hành
Kết luận Thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách đối với Ủy ban nhân dân xã Hua Nhàn giai đoạn 2018-2020
Số ký hiệu văn bản 86/KL-TTr
Ngày ban hành 15/06/2021
Ngày hiệu lực 15/06/2021
Trích yếu nội dung Kết luận Thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách đối với Ủy ban nhân dân xã Hua Nhàn giai đoạn 2018-2020
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Bắc
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới