Cơ quan ban hành
V/v đôn đốc tiến độ xây dựng dự toán ngân sách năm 2022; Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2022 – 2024; xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 (nguồn năm 2020) và quyết toán kinh phí năm 2020 (nguồn năm 2019) (Nhắc việc lần 1)
Số ký hiệu văn bản 461/TCKH
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc tiến độ xây dựng dự toán ngân sách năm 2022; Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2022 – 2024; xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 (nguồn năm 2020) và quyết toán kinh phí năm 2020 (nguồn năm 2019) (Nhắc việc lần 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nhâm Quyết Thắng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới