Cơ quan ban hành
Kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2021
Số ký hiệu văn bản 127/KH-UBND
Ngày ban hành 25/05/2021
Ngày hiệu lực 25/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới