Cơ quan ban hành
V/v giao chuẩn bị nội dung làm việc giữa UBND huyện với các ngành về thu, chi ngân sách
Số ký hiệu văn bản 1035/UBND-TCKH
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung V/v giao chuẩn bị nội dung làm việc giữa UBND huyện với các ngành về thu, chi ngân sách
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Trịnh Thị Phượng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới