Cơ quan ban hành
Về việc đôn đốc thu quỹ PCTT năm 2019, 2020; rà soát KH thu, nộp quỹ PCTT năm 2021
Số ký hiệu văn bản 11/BCH
Ngày ban hành 09/06/2021
Ngày hiệu lực 09/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc thu quỹ PCTT năm 2019, 2020; rà soát KH thu, nộp quỹ PCTT năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới