Cơ quan ban hành
V/v chấn chỉnh, đôn đốc công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 1012/UBND-TCKH
Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực 10/06/2021
Trích yếu nội dung V/v chấn chỉnh, đôn đốc công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 (lần 2)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới