Cơ quan ban hành
Kế hoạch Thực hiện Chương trình giải quyết việc làm năm 2021
Số ký hiệu văn bản 132/KH-UBND
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày hiệu lực 04/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chương trình giải quyết việc làm năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới