Cơ quan ban hành
Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo bồi dưỡng lớp chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 714/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/06/2021
Ngày hiệu lực 09/06/2021
Trích yếu nội dung Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo bồi dưỡng lớp chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới