Cơ quan ban hành
Kế hoạch Truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam trên địa bàn huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 122/KH-UBND
Ngày ban hành 14/05/2021
Ngày hiệu lực 14/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam trên địa bàn huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới