Cơ quan ban hành
Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 102/KH-UBND
Ngày ban hành 20/04/2021
Ngày hiệu lực 20/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới