Cơ quan ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”
Số ký hiệu văn bản 90/KH-UBND
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới