Cơ quan ban hành
Kế hoạch Phối hợp tổ chức các hoạt động Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2021
Số ký hiệu văn bản 87/KH-UBND
Ngày ban hành 26/03/2021
Ngày hiệu lực 26/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phối hợp tổ chức các hoạt động Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới