Cơ quan ban hành
Chỉ thị về tăng cường quản lý sản xuất, buôn bán và sử dụng phân bón trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 19/03/2021
Ngày hiệu lực 19/03/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị về tăng cường quản lý sản xuất, buôn bán và sử dụng phân bón trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới