Cơ quan ban hành
V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Số ký hiệu văn bản 450/UBND-TP
Ngày ban hành 24/03/2021
Ngày hiệu lực 24/03/2021
Trích yếu nội dung V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới