Cơ quan ban hành
Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2021
Số ký hiệu văn bản 69/KH-UBND
Ngày ban hành 02/03/2021
Ngày hiệu lực 02/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới