Quyết định về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 07/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2016
Ngày hiệu lực 15/09/2016
Trích yếu nội dung Quyết định về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về