Quyết định về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 05/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/08/2016
Ngày hiệu lực 15/09/2016
Trích yếu nội dung Quyết định về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về