Tổng số: 138
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
82/PNV 12/03/2021 V/v kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về 0
372/UBND 11/03/2021 UBND huyện ban hành Công văn V/v thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021
Lượt xem: 18
Tải về 0
331/UBND 04/03/2021 V/v tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Lượt xem: 12
Tải về 1
10/KH-BCĐ 26/02/2021 Kế hoạch điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Lượt xem: 25
Tải về 0
07/TB-BCĐ 26/02/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Thị Phượng- Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ 1995 tại cuộc họp về triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện
Lượt xem: 13
Tải về 0
145/QĐ-UBND 18/02/2021 Quyết định Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 19
Tải về 0
240/SNV-CCVC 04/02/2021 V/v xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
Lượt xem: 29
Tải về 4
65/KH-UBND 02/02/2021 Kế hoạch Kiểm soát tài sản, thu nhập
Lượt xem: 44
Tải về 1
24/KH-UBND 29/01/2021 Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2021
Lượt xem: 14
Tải về 0
31/KH-UBND 29/01/2021 Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021
Lượt xem: 11
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành