Tổng số: 149
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
766/BC-UBND 14/09/2021 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2021
Lượt xem: 18
Tải về 5
22/KH-TTHĐND 27/07/2021 Kế hoạch tổ chức tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của TTHĐND huyện, đại biểu HĐND huyện
Lượt xem: 20
Tải về 0
12/NQ-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết ban hành đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 19
Tải về 0
25/NQ-TTHĐND 26/07/2021 Nghị quyết ban hành quy chế làm việc của TTHĐND khóa XVIII
Lượt xem: 5
Tải về 0
163/KH-UBND 20/07/2021 UBND huyện triển khai Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 17
Tải về 3
1456/QĐ-UBND 25/06/2021 V/v phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 của tỉnh Sơn La
Lượt xem: 26
Tải về 0
144/KH-UBND 18/06/2021 Kế hoạch Giải quyết đề xuất, kiến nghị của các bản, tiểu khu sau Hội nghị đối thoại giữa Thường trực huyện ủy với các Bí thư chi bộ, Trưởng bản, tiểu khu, Trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín các bản, tiểu khu năm 2021
Lượt xem: 35
Tải về 0
452/BC-UBND 17/06/2021 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bắc Yên quý II năm 2021
Lượt xem: 30
Tải về 2
141/KH-UBND 15/06/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 46
Tải về 2
400/BC-UBND 10/06/2021 Báo cáo Kết quả nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 25
Tải về 4
12345678910...
Cơ quan ban hành