Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
149/CCTK 23/09/2019 Kế hoạch công tác tuyên truyền điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Lượt xem: 95
Tải về 0
1266/SVHTT&DL-TTPC 10/06/2019 Tăng cường tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra hoạt động thể thao dưới nước
Lượt xem: 89
Tải về 0
951/KH-UBND 03/06/2019 Kế hoạch phòng chống bệnh Dại ở người năm 2019
Lượt xem: 114
Tải về 2
365/KH-UBND 06/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện chủ thích tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn
Lượt xem: 67
Tải về 0
279/TTr-UBND 19/02/2019 Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện
Lượt xem: 114
Tải về 0
93/BC-UBND 18/02/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Luật trẻ em 2017-2018
Lượt xem: 70
Tải về 0
657/BC-UBND 27/08/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018
Lượt xem: 143
Tải về 0
2012/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thuưương
Lượt xem: 87
Tải về 0
02/2016/QĐ-UBND 09/01/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 789
Tải về 0
619/BC-UBND 17/10/2017 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương quý III; Nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2017
Lượt xem: 669
Tải về 0
12345
Cơ quan ban hành