Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1807/UBND-NV 08/09/2021 V/v thực hiện quy định thẩm tra, xác minh văn bằng của người trúng tuyển công chức, viên chức
Lượt xem: 11
Tải về 1
01/TB-TKT 06/09/2021 Thông báo Lịch kiểm tra công tác Nội vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn năm 2021
Lượt xem: 20
Tải về 4
27/NQ-TTHĐND 31/08/2021 Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của TTHĐND, đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 10
Tải về 1
09/TB-HĐND 31/08/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ của thường trực HĐND
Lượt xem: 9
Tải về 0
1480/UBND-NV 06/08/2021 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn rà soát, đăng ký bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 23
Tải về 2
1384/HD-SNV 28/07/2021 Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục, quy trình tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 161
Tải về 36
930/QĐ-UBND 28/07/2021 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện Bắc Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 18
Tải về 2
929/QĐ-UBND 28/07/2021 Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 18
Tải về 2
24/KH-TTHĐND 28/07/2021 Kế hoạch tổ chức tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của TTHĐND huyện, đại biểu HĐND huyện
Lượt xem: 16
Tải về 1
24/NQ-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 21
Tải về 1
1234567
Cơ quan ban hành