Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/BC-PNV 04/05/2021 Báo cáo Kết quả rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã năm 2021
Lượt xem: 28
Tải về 2
58/TB-UBND 04/05/2021 UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 0
40/TB-UBND 15/04/2021 UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Bắc Yên năm 2021
Lượt xem: 43
Tải về 9
04/TB-UBBC 10/04/2021 Thông báo lịch làm việc với các đoàn kiểm tra vè công tác bầu cử
Lượt xem: 16
Tải về 1
357/QĐ-UBND 07/04/2021 Quyết định thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 55
Tải về 8
83/PNV 12/03/2021 Công văn của Phòng Nội vụ về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021
Lượt xem: 27
Tải về 3
176/QĐ-UBND 01/03/2021 Quyết định thành lập các ban bầu cử đại biểu HĐND tại huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 28
Tải về 7
249/SNV-CCVC 06/02/2021 Công văn đề nghị rà soát thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (kỹ sư, y tế, giáo dục) hạn trước ngày 28/02/2021 thay thế bản đã gửi
Lượt xem: 29
Tải về 4
25/KH-UBND 29/01/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ, công tác công vụ của các cơ quan đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2021
Lượt xem: 13
Tải về 0
147/TB-UBND 25/11/2020 Về việc tuyển dụng công chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Lượt xem: 76
Tải về 14
123456
Cơ quan ban hành