Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
697/UBND-KTHT 28/04/2021 V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 1 năm 2021
Lượt xem: 11
Tải về 1
244/QĐ-UBND 18/03/2021 Quyết đinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm
Lượt xem: 29
Tải về 2
151/QĐ-UBND 22/02/2021 Quyết định công nhận danh hiệu sáng kiến thi đua năm 2020
Lượt xem: 59
Tải về 21
222/UBND-NV 08/02/2021 V/v khen thưởng tổng kết hoạt động của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 22
Tải về 1
23/KH-UBND 29/01/2021 Kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến huyện giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 22
Tải về 1
2444/QĐ-UBND 22/12/2020 Quyết định Công nhận xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức hội
Lượt xem: 56
Tải về 10
1873/UBND 14/10/2020 Hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2020
Lượt xem: 40
Tải về 6
113/BC-UBND 25/02/2020 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua Dân vận khéo trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 54
Tải về 1
263/KH-UBND 20/02/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua- khen thưởng năm 2020
Lượt xem: 67
Tải về 0
02/CT-UBND 20/02/2020 Chỉ thị về tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Lượt xem: 68
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành