Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
508/QĐ-UBND 12/05/2021 Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ
Lượt xem: 4
Tải về 0
450/UBND-TP 24/03/2021 V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Lượt xem: 28
Tải về 2
100/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Lượt xem: 29
Tải về 4
100/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 Theo đó, công nhận 12 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Chi tiết xem tại File văn bản đính kèm:
Lượt xem: 15
Tải về 1
1854/KH-UBND 09/10/2020 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện
Lượt xem: 30
Tải về 2
1829/KH-UBND 07/10/2020 Kế hoạch Tổ chức hướng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2020
Lượt xem: 63
Tải về 3
1522/KH-UBND 25/08/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện
Lượt xem: 30
Tải về 3
314/BC-UBND 13/05/2020 Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Lượt xem: 62
Tải về 3
85/PTP 08/04/2020 Công văn đôn đốc thực hiện rà soát văn bản QPPL
Lượt xem: 45
Tải về 0
Số 79/PTP 30/03/2020 Tổng hợp các quy định về xem xét, xử lý trong phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 76
Tải về 0
12345
Cơ quan ban hành