Tổng số: 48
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
173/KH-UBND 27/08/2021 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13
Lượt xem: 11
Tải về 1
1673/UBND-TTr - 25/08/2021 V/v Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý 3 năm 2021
Lượt xem: 19
Tải về 0
11/CT-UBND 05/08/2021 Chỉ thị triển khai thi hành lụât cư trú năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành
Lượt xem: 37
Tải về 0
153/KH-UBND 05/07/2021 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Lượt xem: 27
Tải về 0
508/QĐ-UBND 12/05/2021 Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ
Lượt xem: 10
Tải về 0
450/UBND-TP 24/03/2021 V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Lượt xem: 36
Tải về 2
100/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Lượt xem: 32
Tải về 4
100/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 Theo đó, công nhận 12 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Chi tiết xem tại File văn bản đính kèm:
Lượt xem: 24
Tải về 1
1854/KH-UBND 09/10/2020 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện
Lượt xem: 34
Tải về 2
1829/KH-UBND 07/10/2020 Kế hoạch Tổ chức hướng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2020
Lượt xem: 92
Tải về 3
12345
Cơ quan ban hành