Tổng số: 162
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/KH-UBBC 04/06/2021 Kế hoạch tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 17
Tải về 13
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Quyết định Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
39/KH-TTHĐND 03/06/2021 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 3
Tải về 1
868/UBND-KTHT 20/05/2021 V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 8
Tải về 1
26/HD-UBBC 19/05/2021 Hướng dẫn Triển khai nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phúc tạp của dịch Covid-19
Lượt xem: 5
Tải về 0
821/UBND-VP 14/05/2021 V/v cho phép hoạt động trở lại các khu chợ dân sinh
Lượt xem: 9
Tải về 1
784/UBND-VP 11/05/2021 V/v giao chuẩn bị Phiên họp thứ 60, UBND huyện khóa XVII
Lượt xem: 21
Tải về 4
01-QĐ/BCĐ 19/04/2021 Quyết định thành lập Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo 253
Lượt xem: 8
Tải về 3
01/TB-BCĐ 19/04/2021 Thông báo Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021-2025 (BCĐ 253)
Lượt xem: 12
Tải về 0
583/UBND 12/04/2021 V/v giao chuẩn bị Phiên họp thứ 59, UBND huyện khóa XVII
Lượt xem: 27
Tải về 6
12345678910...
Cơ quan ban hành